Warszaty SPEED IT

 

BIG SPEED IT

Jak przyspieszyć Time2Market w IT z perspektywy:
współpracy IT-Biznes, architektury IT i procesu wytwórczego

21 czerwca 2016
(wtorek)

 

Zarejestruj się
na warsztaty

O inicjatywie SPEED IT

W chwili obecnej stosunkowo niedużo dyskusji poświęconych jest przyszłej roli organizacji IT (pionów / departamentów IT) oraz kierunków i sposobów zmian z tym związanych. Na spotkaniach branżowych tematy te są podejmowane, ale brak jest tam czasu na pogłębionej refleksję/analizę w zakresie np.:

  • Czy i jak pisać strategię IT w obecnych czasach (czy powinna się ona nazywać dalej strategią „IT” i jak w jaki sposób adresować w niej potrzeby biznesu)?
  • Jaka powinna być „architektura” organizacji IT? Czy i w jaki sposób połączyć Agile/DevOps z tradycyjnymi metodami rozwoju oprogramowania i zarządzaniem dostawcami?
  • Czy zarządzanie portfelem projektów powinno być po stronie IT, a jeżeli nie – to jak włączyć do tego podejście architektoniczne i procesy wytwórcze?
  • Jak podejść do transformacji architektury IT i jakie są czynniki zapewniające sukces tego rodzaju przedsięwzięcią?

Z tego względu w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką SGH uruchomiono inicjatywę (na którą składają się: badania, seminaria, warsztaty, publikacje) mającą na celu - przy ścisłej współpracy z przedstawicielami środowiska praktyków - wypracować i popularyzować dobre wzorce dotyczące strategii przebudowy i doskonalenia modeli działania organizacji IT (SPEED IT).

Do tej pory w ramach inicjatywy odbyło się Forum SPEED IT (zgromadziło blisko 160 przedstawicieli organizacji z całej Polski) oraz trzy warsztaty (łącznie uczestniczyło w nich blisko 200 osób).

O zakresie tematycznym warsztatów

Podczas warsztatów SPEED IT poruszone zostaną trzy obszary zagadnień:

  • Współpraca IT-Biznes (analiza biznesowa, budowanie relacji IT-Biznes)
  • Zarządzanie architekturą korporacyjną/IT
  • Proces wytwórczy i projektowy (Agile, DevOps, Continuous Software Development).

Zestawienie tych tematów na jednym spotkaniu nie jest przypadkowe - uważamy bowiem, że szczególnie te aspekty zarządzania IT powinny być ze sobą skoordynowane, aby udało się przyspieszyć Time-2-Market w świecie IT.

O odbiorcach warsztatów

Do udziału w warsztatach SPEED IT szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne za nadzorowanie lub bezpośrednie kierowanie działami IT w polskich organizacjach, a także głównych architektów, koordynatorów portfeli projektów i programów, Scrum Masterów oraz prowadzących programy transformacyjne IT.

 

Partnerzy SPEED IT