Emil Andryszczyk

p.o. Dyrektora Departament Organizacji
Bank Gospodarstwa Krajowego
Poinformuj o wystąpieniu:

Odpowiada w BGK za strategię, zarządzanie portfelem projektów, architekturę i zarządzanie procesami, strukturę organizacyjną.

Uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu obecnej strategii Banku.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu dużych międzyresortowych projektów współfinansowanych ze środków UE, zdobyte w administracji publicznej w resortach informatyzacji, nauki, finansów, spraw wewnętrznych oraz w bankowości.

Brał udział w przygotowaniu architektury obszaru objętego Programem e-Podatki oraz architektury IT w BGK.

Obecnie z entuzjazmem angażuje się we wdrażanie architektury procesów oraz zwinnych metod realizacji przedsięwzięć oraz usprawnień. Interesuje się również praktykami zwinnego przywództwa Management 3.0.

Posiada m. in. certyfikaty Professional Scrum Master I, Managing Successful Programmes (MSP), PRINCE 2 PRACTITIONER, P3O, AgilePM, TOGAF8, ITIL, ISTQB, SET Academy School for Trainers of Business.