Prelegenci

Emil Andryszczyk
p.o. Dyrektora Departament Organizacji
Bank Gospodarstwa Krajowego

Odpowiada w BGK za strategię, zarządzanie portfelem projektów, architekturę i zarządzanie procesami, strukturę organizacyjną. Obecnie z entuzjazmem angażuje się we wdrażanie architektury procesów oraz zwinnych metod realizacji przedsięwzięć oraz usprawnień. Interesuje się również praktykami zwinnego przywództwa Management 3.0.

prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
Kierownik Zakładu Zarządzania IT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i eksperckie koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej oraz strategicznego zarządzania IT. Obecnie skupia się na zastosowaniu tych koncepcji do: zarządzania dużymi programami transformacyjnymi, koordynacji realizacji portfeli projektów oraz wdrażania mechanizmów Data Governance.